ENG

Guifré de Peray has a Degree in Photography and Digital Media for Polytechnic University of Catalonia (Universitat Politècnica de Catalunya). He started his career as a professional photographer at Esforç sports magazine where he made different photo reports about different elite athletes.

After that, he did some projects of scientific photography in collaboration with the Polytechnic University of Catalonia, GenomVisio S.L. (Software enterprise) and Clinic Hospital of Barcelona.

For the last three years he has been working on several projects, most importantly the reproduction of documents of Picasso Museum and portfolio building for the company of interior design Dolmen Serveis I Projectes S.L.

Since 2011 he has been creating all visual material and advertisement for a new Brazilian restaurant franchise.

He currently lives in London, where he seeks new challenges and experiences both in photography and digital media.

CAT

Guifré de Peray, Graduat en Fotografia i Creació Digital per la Universitat Politècnica de Catalunya, va començar la seva trajectòria professional com a fotògraf a la revista esportiva Esforç, on va realitzar reportatges fotogràfics a diferents esportistes d’elit.

Posteriorment va desenvolupar treballs de fotografia científica col·laborant amb la Universitat Politècnica de Catalunya, l’empresa GenomVisio S.L. i l’Hospital Clínic de Barcelona.

En els últims tres anys ha estat treballant en diferents projectes fotogràfics. Cal destacar la col·laboració amb el Museu Picasso de Barcelona i l’empresa d’interiorisme Dolmen Serveis i Projectes S.L. 

Des de fa dos anys també s’encarrega de la creació de tot el material visual i publicitari d’una franquícia de restaurants al Brasil.

Actualment viu a Londres, on busca nous reptes i experiències relacionades amb la fotografia i la creació digital.

ESP

Guifré de Peray, Graduado en Fotografia y Creación Digital por la Universitat Politècinca de Catalunya, comenzó su trayectoria profesional como fotógrafo en la revista deportiva Esforç, donde realizó reportajes fotográficos a diferentes deportistas de élite.

Posteriormente desarrollo trabajos de fotografía científica colaborando con la Universitat Politècnica de Catalunya, la empresa GenomVisio S.L. y el Hospital Clínic de Barcelona.

En los últimos años ha estado trabajando en diferentes proyectos fotográficos. Cabe destacar la Colaboración con el Museu Picasso de Barcelona y la empresa de interiorismo Dolmen Serveis i Pojectes S.L.

Desde hace dos años también se encarga de la creación de todo el material visual y publicitario de una franquicia de restaurantes en Brasil.

Actualmente vive en Londres, donde busca nuevos retos y experiencias relacionados con la fotografía y la creación digital.